Skip to main content

LEVERING EN RETOUR
Elke bestelling pak ik zorgvuldig in vanuit mijn atelier in Ter Aar en verzend het via POST.NL. Uw bestelling moet binnen 3 – 5 werkdagen binnen NL & Europa en 7 – 14 dagen naar de rest van de wereld aankomen.

Alle bestellingen worden verzonden binnen 1 werkweek nadat ze zijn geplaatst, tenzij door mij gemeld.

Douane- of invoerrechten: als uw land van levering douane- of invoerrechten in rekening brengt, moet u deze kosten betalen. We hebben geen controle over de kosten en het douanebeleid verschilt sterk van land tot land. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw lokale douanekantoor voor informatie.

Het is mogelijk om uw bestelling te annuleren als deze niet is verzonden, neem gewoon contact met mij op en ik zal u helpen.

Als uw bestelling is verzonden, moet u de producten retourneren om een ​​terugbetaling te ontvangen. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

U kunt uw pakket op uw werkadres laten bezorgen als dit u uitkomt. Dit moet gewoon als afleveradres worden vermeld.

Houdt er rekening mee dat het niet mogelijk is om te bezorgen in een postbus.

TERUGSTUURBELEID
Als u niet helemaal tevreden bent met uw keramiek, neem dan eerst contact met mij op en retourneer het ongebruikte product (en) in de originele, ongebroken verpakking met alle bijgevoegde documenten binnen 14 dagen na ontvangst voor terugbetaling. De verpakking mag niet kapot zijn of op enige andere manier beschadigd zijn – het product ook niet. Anders is restitutie niet mogelijk.

Verzend- en administratiekosten worden niet gerestitueerd, ik zal alleen de artikelkosten terugbetalen. U bent verantwoordelijk voor de goederen en alle verzendkosten terug naar ons.

 

WORKSHOPS EN RETREATS worden vertegenwoordigd door Annoesjka den Haan.

Neem bij verhindering tijdig contact op zoals hieronder in de voorwaarden omschreven, stuur een mail naar info@artmind.nl. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop of retreat. De docent is degene die is gecontracteerd door Artmind tot het geven van een workshop of retreat. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 2. Inschrijving a. Een inschrijving voor een workshop via de website of op het adres van Artmind is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Artmind of na contante betaling hiervan. Op het inschrijfformulier of op de offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. b. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling. c. Per workshop of retreat is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal is een variabel deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven. d. Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen. e. Artmind bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds schriftelijk (per e-mail). f. Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een volgeboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert the Artmind degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover. 3. Deelnamekosten Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld. 2 Op de website wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Artmind behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen. Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW. 4. Betaling a. De cursist betaalt direct bij boeking via internet door overschrijving op de bankrekening van Artmind. b. Artmind behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.  d. Betaling door de opdrachtgever dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.

Annulering door en verhindering van de cursist De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan info@artmind.nl te geschieden. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij Artmind uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bij annulering gelden de volgende regels:

a. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

b. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de workshop of retreat is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.  .

Annulering door Artmind

Artmind behoudt zich het recht voor bij 2 of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid van de cursist en deelnemer Gereedschap dat ter beschikking staat van cursisten blijft te allen tijde eigendom van Artmind. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van the Artmind.

De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Artmind zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

Aansprakelijkheid van Artmind a. Artmind is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop of retreat, tenzij Artmind opzet of grove schuld kan worden verweten. b. Indien Artmind op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshopkosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.  Intellectueel eigendom De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Artmind voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artmind is de cursist of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Klachten a. De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of het workshoparrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan AMC den Haan oprichter van Artmind. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen. b. Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden. c. Als een cursist naar oordeel van Artmind hinder veroorzaakt tijdens een workshop of retreat, dan houdt Artmind zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).